Literatúra

 
 
 


Literatúra

 

Dětský autismus

Dětský autismus
Dětský autismus - prehľad súčasných poznatkov II. doplnené vydanie. Kniha sumarizuje najnovšie zahraničné poznatky o detskom autizme a poruchách autistického spektra.
11,60 €