O F84 shope

 
 
 

Autizmus?

     Autizmus je jedna z najnáročnejších diagnóz nielen u detí, ale aj dospelých. Zorientovať sa v „poruchách autistického spektra“ vyžaduje obrovskú námahu zo strany rodičov a blízkych týchto detí, ako aj odborníkov. Na pochopenie diagnózy autizmu je potrebné naštudovať širokú škálu literatúry o tejto tematike.

     Iba za predpokladu, že rodič pochopí diagnózu svojho dieťaťa, bude dieťa pochopené a môže tak žiť v rodine spokojné a šťastné.

     Internetový obchod F84 shop bol daný do prevádzky začiatkom roka 2012 za účelom naplnenia potrieb rodičov detí s autizmom na Slovensku. Zo začiatku bola nosným tovarom odborná literatúra, ktorú je u nás dosť náročné nájsť „pokope“ a zakúpiť si ju. Preto sme sa rozhodli vytvoriť internetové miesto, kde budeme neustále vyhľadávať nové tituly o autizme a tak rozširovať možnosti pre rodičov.

     Ďalším dôležitým míľnikom v F84 shope bolo rozšírenie ponuky o hry vhodné pre deti s autizmom na trávenie voľného času, ale aj cielené rozvíjanie určitých schopností a zručností.  Chceme pomôcť rodičom, aby nemuseli prácne študovať bežné hry a hračky: zisťovať, či sú vhodné pre ich dieťa a následne sa rozhodovať, či je zmysluplné si ich zakúpiť domov. Výber hier sme urobili za vás, milí rodičia, aby ste nemuseli strácať čas, ktorý je pre vás naozaj drahocenný a mohli ste sa namiesto toho naplno sústrediť na rozvoj vášho dieťaťa s autizmom aj za pomoci hier z našej ponuky.

     Výživové doplnky, vhodné pre deti s autizmom, sú naším ďalším nosným pilierom. Nesľubujeme, že ich užívaním sa stanú zázraky a deti sa z autizmu vyliečia. Ale aj vďaka nim možno zlepšiť „celkové nastavenie dieťaťa“ na proces učenia a rozvíjania – učenie sa stáva efektívnejším v domácom, aj školskom prostredí.  Výživové doplnky umožňujú dosiahnuť lepšie pokroky  pri stimulácii detí a následne ich integrácii do našej spoločnosti. Každé dieťa s autizmom má v rôznorodej forme narušené spracovávanie zmyslových podnetov: zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, propriocepcia (schopnosť vnímať polohu častí tela v priestore) a vnímanie rovnováhy tela. Jeho mozog je tak vystavený veľkej záťaži a stresu, nakoľko je preň spracovávanie podnetov z týchto zmyslov náročnejšie ako je tomu u bežnej – „neautistickej“ populácie a k tomu ešte veľmi namáhavé spracovávanie sociálnych podnetov! Najmä výživový doplnok Karnozín Extra je obrovským pomocníkom pre mozog vášho dieťaťa, pretože mu pomáha obnoviť potrebnú energiu aj na iné funkcie ako samotnú kompenzáciu porúch spracovávania zmyslových podnetov. Deti s autizmom, vďaka výživovému doplnku Karnozín Extra, budú lepšie zvládať nielen samotné zmyslové podnety, ale aj záťaž, ktorú pre mozog znamená vzdelávací proces v školskom i domácom prostredí.

     Okrem týchto základných a nosných 3 tovarových pilierov v F84 shope sa snažíme rozširovať sortiment aj o iný doplnkový tovar, ktorý je pre vytvorenie optimálneho prostredia doma, či v škole potrebný (suchý zips a pod.)

     Milí rodičia, pevne veríme, že náš F84 shop vám sprostredkuje mnoho pekných momentov strávených s vašimi deťmi, že sa stane verným a užitočným pomocníkom pri ich rozvoji a integrácii.

  Pokiaľ by ste potrebovali poradiť s výberom tovaru alebo iné informácie o našom tovare, ktoré v F84 nenájdete, neváhajte kontaktovať našu infolinku na čísle 0905 234 456.

S pozdravom

realizačný tím F84